Începând cu luna august 2021 SOMA SRL va colecta deșeurile municipale din Municipiul Bacău și 22 de comune limitrofe în cadrul noului contract semnat cu ADIS Bacău pe o perioadă de 8 ani.

Până la data începerii efective a activității de colectare și transport în cadrul noului contract se vor desfășura activitățile de predare a recipientelor de precolectare – europubele de 120 de litri, eurocontainere de 1,1 mc, recipiente clopot de 2,5 mc către utilizatorii serviciului de salubrizare.