În perioada martie-aprilie 2023, SOMA și ADIS Bacău vin în întâmpinarea solicitărilor UAT-urilor rurale din Zona 1 Bacău, dublând numărul de colectări a deșeurilor reciclabile, din poartă în poartă, de la una la două colectări pe lună.

            Astfel, conform graficului de mai jos, vom proceda la efectuarea celor două colectări a deșeurilor reciclabile în satele și cătunele din fiecare comună în parte.

            Precizăm că graficul de ridicare a deșeurilor reziduale în aceste două luni rămâne neschimbat, respectiv deșeul rezidual va fi ridicat cu frecvență săptămânală, în zilele cunoscute.

În funcție de rezultatele acestui „Proiect” de dublare a frecvenței de colectare a deșeurilor reciclabile în mediul rural, vom proceda la continuarea lui, anunțând graficul de colectare din timp, sau vom reveni la situația actuală, respectiv vom colecta aceste deșeuri odată pe lună.

Vă rugăm să participați activ la desfășurarea acestui „Proiect”, colectând corect în pubela galbenă deșeurile reciclabile pe care le generați.