SC SOMA SRL Bacău, are încheiat cu ADIS Bacău

„Contractul de delegare a gestiunii serviciului de colectare și transport a deșeurilor municipale în Municipiul Bacău și 22 de comune limitrofe” înregistrat sub nr. 1211 / 4003 din 06.05.2021.

A. Obiectul Contractului îl reprezintă prestarea următoarelor activități componente ale serviciului de salubrizare a localităților în regim de gestiune delegată:

a) colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori;

b) colectarea și transportul deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora.

B. Categoriile de deșeuri care fac obiectul Contractului de delegare sunt:

(1) deșeuri menajere respectiv fracțiile de deșeuri reciclabile (hârtie, carton, plastic, metale, sticlă), deșeuri voluminoase, deșeuri menajere periculoase și deșeuri reziduale;

(2) deșeuri similare provenind din activități comerciale, din industrie și instituții, respectiv fracțiile de deșeuri reciclabile (hârtie, carton, plastic, metale, sticlă), deșeuri voluminoase și deșeuri reziduale;

(3) deșeuri din piețe, respectiv fracțiile de deșeuri reciclabile (hârtie, carton, plastic, metale, sticlă), biodeșeuri și deșeuri reziduale;

(4) deșeuri din construcții și desființări provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora

C. Definiții și interpretare

Definiție

Interpretare

„Deșeuri municipale”

Înseamnă Deșeuri Menajere și Deșeuri Similare

„Deșeuri menajere”

Înseamnă deșeurile provenite de la Utilizatorii Casnici, inclusiv deșeurile voluminoase (mobilier, covoare, obiecte mari de folosință îndelungată altele decât deșeurile de echipamente electrice, electrocasnice și electronice)

„Deșeuri similare”

Înseamnă deșeuri care din punctul de vedere al naturii și al compoziției sunt comparabile cu Deșeurile Menajere, exclusiv deșeurile din producție, din agricultură și din activități forestiere

„Deșeuri reciclabile”

Înseamnă deșeurile care prin operațiuni de valorificare pot fi transformate în produse, materiale sau substanțe pentru a-și îndeplini funcția inițială ori pentru alte scopuri. Operațiunile de valorificare care se încadrează în categoria reciclării includ retratarea materialelor organice, dar nu includ valorificarea energetică și conversia în vederea folosirii materialelor drept
combustibil sau pentru operațiunile de umplere

„Deșeuri reziduale”

Înseamnă alte tipuri de Deșeuri Municipale decât Deșeurile Reciclabile și Deșeurile Verzi colectate separat;

„Deșeuri verzi”

Înseamnă Biodeșeurile compuse din Deșeuri provenind din parcuri sau grădini, precum frunze, iarbă, flori, garduri vii, crengi, etc.