Stilul nostru de viață își lasă amprenta și asupra mediului înconjurător. Cu cât societatea se dezvoltă tehnologic și industrial mai mult, cu atât mai mult natura este poluată. Dacă nu ne învățăm să colectăm selectiv deșeurile, contribuim la îmbolnăvirea a tot ceea ce ne înconjoară și, desigur, atentăm la propria sănătate.

Achiziționăm bunuri cu durată de viață relativ mică, de care ne descotorosim, de multe ori, chiar dacă fizic sau funcțional acestea nu și-au epuizat calitățile. Astfel, din tot ce facem pentru a trăi într-un confort din ce în ce mai mare, generăm cantități uriașe de deșeuri.

Prin urmare, este datoria noastră să avem grijă cum separăm deșeurile pe care le generăm la noi în casa și să le depunem în containerul potrivit.

Deșeurile se colectează de către echipa de salubritate în autospeciale diferite, pentru fiecare tip de deșeu: menajer sau reciclabil

SOMA Bacău folosește mașini de gunoi diferite pentru cele două tipuri de deșeuri: reciclabile, respectiv reziduale. Dacă s-ar amesteca gunoiul menajer și cel reciclabil, atunci toate deșeurile reciclabile ar fi compromise și nu s-ar mai putea trimite în centrele de reciclare. În cazul pubelelelor galbene muncitorii identifică, în multe dintre cazuri, dacă selectarea s-a făcut corect. Însă, în ceea ce privește pubelele de tip igloo, acest lucru este imposibil.

Ridicarea gunoiului de către echipa de salubritate, explicată de directorul general al SOMA Bacău, Doru Narcis:

„Pentru că degeaba aproape toți locuitorii de pe cinci străzi vor colecta corect deșeurile reciclabile, în pubela galbenă, dacă există câțiva dintre noi care, în această pubelă, printre deșeurile reciclabile, vor depune și resturi de mâncare sau ambalaje pline sau afectate de resturi alimentare. În majoritatea cazurilor, dacă aceasta depunere incorectă nu va fi identificată de muncitorii de pe mașina de colectare, înainte ca pubela să fie descărcată în buncărul autospecialei, aproape toată încărcătura va fi iremediabil afectată.

Muncitorii deservenți ai autospecialei de colectare în momentul în care deschid capacul pubelei galbene și observă, în aceasta, deșeuri de altă natură (decât cele de plastic-metal și hârtie-carton) nu au altă soluție decât să o lase necolectată pentru că NU pot sorta în stradă deșeurile. Și nici dacă ar face acest lucru nu ar avea ce să facă cu cele nereciclabile, întrucât mașina are un singur buncăr în care trebuie să ajungă deșeurile reciclabile.

Această situație se regăsește și în cazul recipientelor de tip igloo, în care se depun deșeurile reciclabile de hârtie-carton, plastic-metal sau sticlă, existente în zona blocurilor. Aceste recipente sunt descărcate, mecanizat, cu ajutorul unei macarale din dotarea autovehicolului de transport, care le ridică și le amplasează deasupra caroseriei autovehicolului unde sunt mai apoi descărcate.

Cu alte cuvinte, echipajele de colectare nu văd și nici nu pot extrage deșeurile reziduale aruncate împreună cu cele reciclabile, din interiorul clopotelor. Toate deșeurile cad liber din clopot în bena de transport, de la o distanță cosiderabilă, fapt care conduce, inevitabil, și la o omogenizare nefastă a gunoiul, care afectează calitatea deșeurilor reciclabile, ele nemaiputând lua calea reciclării.Prin urmare, singura modalitate prin care putem reduce deșeurile este colectarea selectivă corectă, făcută încă de acasă și aruncarea deșeurilor în pubelele corespunzătoare.”Prin urmare, singura modalitate prin care putem reduce deșeurile este colectarea selectivă corectă, făcută încă de acasă și aruncarea deșeurilor în pubelele corespunzătoare.”

Ce poate face fiecare dintre noi pentru un mediu mai puțin poluat? Să colecteze deșeurile selectiv și să recicleze

Fiecare locuință individuală va fi dotată cu două recipiente: pubela galbenă (pentru deșeuri din plastic/metal și hârtie/carton) și pubela neagră (deșeuri reziduale).

În platformele publice stradale sunt amplasate recipiente de tip igloo de culoare galbenă (pentru deșeuri de plastic și metal), de culoare albastră (pentru deșeuri de hârtie și carton), de culoare verde (pentru deșeuri de sticlă) și containere metalice pentru deșeuri reziduale.

Exemple de deșeuri din plastic și metal care pot fi colectate:

  • bidoane și cutii din plastic, pungi din plastic, ambalaje de protecție din plastic, jucării de plastic, doze de băuturi, cutii de conserve, cutiile TetraPack (cutii de lapte și suc), etc.
    NU se depun în pubela galbenă următoarele deșeuri: ambalaje sau alte materiale ce au în componență combinații din metal și plastic, polistiren din construcții, cutii/bidoane cu resturi de vopsea, diluanți sau alte substanțe chimice periculoase, deșeuri medicale (de exemplu seringi folosite) ș.a.

Recipientele din plastic (PET-urile) trebuie spălate / clătite cu apă înaintea depunerii lor în pubela de culoare galbenă. Pentru a ocupa cât mai puțin spațiu, ambalajele vor fi presate.
Atenție! Ambalajele din plastic care nu se pot curăța de produsele pe care le-au conținut, se colectează în pubela neagră destinată colectării deșeurilor reziduale. Nu lăsați niciodată mai mult de o linguriță de lichid să rămână într-un recipient reciclabil.

Exemple de deșeuri din hârtie și carton care pot fi colectate:

  • reviste, ziare, maculatură, plicuri; cutii, fotografii, cartoane de ouă, cutii de pizza, etc. (curate și uscate).
    NU se depun în pubela galbenă următoarele deșeuri: hârtie și carton ce conțin reziduuri de mâncare, șervețele și hârtie bucătărie folosite, hârtie de ambalat lucioasă.

Hârtia şi cartonul se vor împături sau vor fi rupte în bucăţi, pentru a ocupa cât mai puţin spaţiu. Atenție! Ambalajele din hârtie şi carton care sunt murdare/umede din cauza produselor pe care le-au conținut se colectează în pubela neagră destinată colectării deșeurilor reziduale. Odată ce cartonul și hârtia intră în contact cu alimente sau lichide, nu mai pot fi reciclate.

Exemple de deșeuri din sticlă care pot fi colectate

  • ambalaje din sticlă (fără capac), borcane (fără capac), damigene, ambalaje din sticlă de la produse cosmetice etc. NU se depun în recipientul de tip igloo de culoare verde următoarele deșeuri: oglinzi, geamuri, produse din porțelan, ceramică, cristal/vase rezistente la căldură etc.

Exemple de deșeuri reziduale care pot fi colectate

  • resturi de mâncare (carne, lactate, vegetale, ouă), scutece de unică folosință, absorbante, reziduurile/excrementele animalelor de casă, conținutul sacului de la aspirator, mucuri de țigară, șervețele folosite, ambalaje foarte murdare, cioburi de ceramică și porțelan, veselă de unică folosință foarte murdară, cenușa de la sobe (dacă în afară de lemn se ard și cărbuni), resturi vegetale din curte (dacă sunt tratate cu pesticid), lemn tratat sau vopsit ș.a.

NU se depun în pubela neagră următoarele deșeuri: deșeuri textile, încălțăminte, pământ, nisip, pietriș, deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii, acumulatori, componente ale autovehiculelor (piese din dezmembrări), anvelope, deșeuri din construcții și demolări, deșeuri voluminoase (mobilier, covoare, saltele, etc.).

Sursă : Ziarul de Bacău